La Fundació

Amb la denominació Fundació per a l'Esport Balear, es constitueix una organització pública de naturalesa fundacional, sense ànim de lucre, amb les funcions principals següents:

  • Promocionar l'esport balear, individual i col·lectiu, d'alt nivell, així com la imatge esportiva de les illes.
  • Gestionar juntament amb les federacions els centres de tecnificació.
  • Impartir i autoritzar l'ensenyament i formació esportiva.
  • Aplicar plans i programes esportius, desenvolupant segments com a esport i dona i esport i discapacitat.
  • Aconseguir recursos per destinar-los a programes d'atenció, suport, investigació i innovació en matèria d'esports.
Català