Convocatòria d’una borsa de treball per cobrir temporalment llocs de treball de la categoria CUIDADOR/A de la Fundació per a l’Esport Balear (10/12/2018)

Convocatòria per a la contractació amb caràcter temporal (contracte d’interinitat fins a la cobertura definitiva del lloc de treball) d’un lloc de CUIDADOR/A i constituir una borsa d’aspirants per cobrir possibles substitucions a la Residència Reina Sofia.

Calendari d'actuacions

Català