Tecnificació (CTEIB)

L'Àrea de l'Escola Balear de l'Esport de la Fundació té entre les seves competències el compartir la responsabilitat i el control de la tecnificació esportiva amb la conselleria del Govern de les Illes Balears competent en matèria d'esports; sent la seva gestió conjunta amb les federacions autonòmiques implicades en programes esportius de tecnificació i alt rendiment esportiu.

Català