Programes de Tecnificació

Els programes de tecnificació permeten als esportistes accedir a sistemes i mitjans d'entrenament per al seu perfeccionament esportiu, a fi de preparar-los per assolir un rendiment esportiu d'alt nivell en un futur pròxim.

Sol·licitud i condicions d'accés als programes TEMPORADA 20/21

Sol·licitud i condicions d'accés als programes ANY 2020

Català